ESB 100     •     ESB 200     •     ESB 300     •     ESB 500     •     ESB-13 kályha     •     Medence ESB     •     Napkollektor

Hőszivattyú

 
ESB levegő - víz hőszivattyú: Használati utasítás
 
Köszönjük, hogy az ESB-hőszivattyút választotta.

Hőszivattyú -   hőszivattyúk

Mielőtt üzembe helyezné a hőszivattyút, olvassa át gondosan ezt a tájékoztatót, és őrizze meg további használat esetére.

SZÁLLÍTÁS ÉS TÁROLÁS

A hőszivattyút álló helyzetben kell szállítani és tárolni. A szállítás az alábbiakra vonatkozik:

     • HŐSZIVATTYÚ, hőmérséklet-érzékelővel

   • MODUL beépített meleg víztartállyal, fűtőspirállal, hőcserélővel, keringtető-szivattyúval, szűrővel és megosztó szeleppel

MŰKÖDÉS ÉS JELLEMZŐK

A hőszivattyú feladata, hogy a külső levegőből hőt nyerjen ki és a hőcserélő segítségével átadja a hőenergiát az épületben működő fűtőrendszernek. Az ESB-hőszivattyúk hideg éghajlati körülményekhez vannak kialakítva, és ezért fel vannak szerelve többek között egy fűtőegységgel, amely védi a kompresszort, valamint egy fűtőkábellel, amely olvasztáskor megakadályozza a jegesedést.

A lemezes hőcserélő a belső térben helyezkedik el, hogy esetleges áramszünet esetén szét ne fagyjon. Az ESB-hőszivattyúk áramszünet utáni automata újraindító funkcióval is rendelkeznek

Az ESB hőszivattyú használata egyszerű, működése pedig nagyon biztonságos. A hőszivattyút egy beépített automata processzor működteti. A felhasználónak ezért nem kell elvégeznie a hőmérséklet és hasonló tényezők beállítását. A hőszivattyú üzemidejét a víz hőmérséklete határozza meg. Amíg a hőmérséklet 53° C alatt van, a hőszivattyú folyamatosan melegíti a vizet radiátorban és a folyóvizet. Amikor a víz hőmérséklete eléri a 53°C értéket, a hőtermelés leáll. Ha a hőmérséklet 45°C-ra csökken, a hőtermelés újra elkezdődik. A víz a lemezes hőcserélőt elhagyva a fűtőspirálon át a modul tartályában és a radiátorrendszerben cirkulál.

A folyóvíz felmelegítése a modul tartályában történik a tartály fűtőspiráljának segítségével. A beáramló hideg víz a modul tartályába kerül. Ott kerül sor a folyóvíz előmelegítésére, mielőtt a víz a már rendelkezésre álló vízmelegítőhöz, illetve ahhoz hasonló egységhez áramlik.

Azokban az esetekben, ahol a keverőszelep a vízmelegítőben, illetve ahhoz hasonló egységben található, ajánlatos ezt a szelepet a vízmelegítés utáni szakaszra áthelyezni. A cél ezzel az, hogy a meleg és hideg víz optimális keverékét kapjuk.

MAGYARÁZÓ ÁBRA

MŰKÖDÉS

Amikor nyáron nincs szükség a beltér fűtésére, a hőszivattyú csak a meleg folyóvizet melegíti elő a modul tartályán keresztül, majd a kazán illetve vízmelegítő elvégzi a meleg víz kívánt hőmérsékletre való felszíni felmelegítését. Ha a beltér fűtése szükségessé válik, a megosztó szelep kinyílik, és a hőszivattyúból származó hő segítségével felmelegíti a radiátorokat. Ha a fűtésigény nagyobb a hőszivattyú teljesítményénél, a megosztó szelep még jobban kinyílik, és a kazánból hőt hoz be.

ÖSSZEKAPCSOLÁS

Az ESB hőszivattyú több módon összekapcsolható és együtt üzemeltethető a legtöbb gázkazánnal, olajkazánnal és hasonló hőforrással. Figyelem! A hőhordozó közeg és a folyóvíz oldalt az érvényben lévő szabályok értelmében megfelelő biztonsági felszereléssel kell ellátni. A magyarázó ábra és a rendszerrajzok
különböző típusú összeállításokat mutatnak be.

FELÁLLÍTÁS, ELHELYEZÉS ÉS ÖSSZESZERELÉS

A rozsdamentes kültéri egységet talajkonzolra kell helyezni, a talajtól legalább 400 mm távolságra. Ne akassza a falra, mert zavaró zajt és rezgéseket idézhet elő. A konzolt stabil felületre kell helyezni, például betonalapzatra. Ne helyezze vékony falfelületre, vagy például hálószoba közelébe.

Gondoljon arra, hogy olvasztás alkalmával víz keletkezik a kültéri egység alatt. Ne helyezze ezért a kültéri egységet járófelület, lépcsők közelébe, mivel ott télen nagy a csúszásveszély. Ha az ilyen elhelyezés elkerülhetetlen, az olvadáskor keletkező vizet fűtőkábellel, vagy hasonló egységgel ellátott csatornával el kell vezetni. A fal és a kültéri egység közötti távolságnak legalább 200 mm-nek kell lennie. A kültéri egység előtt legalább 1,5 méter szabad területet kell hagyni, hogy a kültéri egységen áthaladó levegő újra vissza ne szívódjon.

A modul elhelyezése függhet a már rendelkezésre álló fűtőrendszertől. Helyezze a modult megfelelő helyre, például a kazánházba, vagy más, alkalmas helyre, úgy, hogy a hűtőközeg cső meghosszabbítására illetve lerövidítésére ne legyen szükség. A modul keringtető szivattyúját csatlakoztassa egy árammegszakító kapcsolóhoz. A működésérzékelőt helyezze a hőcserélőből kifelé haladó cső búvárcsövébe.

Az optimális hőmérsékletszabályozás érdekében a modul megosztóját megfelelő párhuzamos irányítással kell kiegészíteni, vagy az ESB-EP* elektromos kazán felől kell vezérelni. Megfelelő párhuzamos irányítást nyújt a beltéri érzékelővel rendelkező ESB-20* modell, vagy a kültéri érzékelővel rendelkező ESB-10* modell. *Tartozékként kapható.

AZ ENERGIAMEGTAKARÍTÁS-FAKTOR SZÁMÍTÁSI EREDMÉNYEI

Az energiamegtakarítás-faktor számítási eredményeit az SP METOD A3 528 módszer alkalmazásával négy svéd földrajzi területen, átlagos évi középhőmérsékletnél, az alábbi Energia-megtakarítás táblázat mutatja be.

A hőszivattyú számításnál megadott legalacsonyabb munkahőmérséklete -15°C, de használata ennél alacsonyabb hőmérsékleten is lehetséges, és soha nem kell kikapcsolni túlságosan alacsony külső hőmérséklet miatt.

Energia-megtakarítás táblázat ESB-200 (ESB-7)

A HŐSZIVATTYÚ KARBANTARTÁSA

Ellenőrizze rendszeresen egész évben, hogy az elpárologtatót falevél, hó, stb. nem tömítette-e el. Téli időszakban ügyelni kell arra is, hogy a kültéri egység alatt ne halmozódjon fel hó és ne keletkezzen jég. Erős szél és havazáskövetkeztében a beszívó- és kifúvórács eltömődhet. Életveszélyes elektromos áramütés veszélye miatt a kültéri egységre víz ne kerüljön. A kültéri egység tisztításához szakítsa meg az elektromos áramot a munkakapcsolóval, mielőtt a tisztítást megkezdi. Használjon nedves törlőruhát, vagy ahhoz hasonló anyagot.

A MODUL KARBANTARTÁSA

A zománcozott tartály anóddal ellátott, hogy a belső felület ne rozsdásodjon. A beállításnál fontos megadni a tartály üzembe helyezésének dátumát. Az anód ellenőrzését két évvel a beállítás dátuma után kell elvégezni. Ezzel egyidejűleg az anódcsere gyakoriságát is meg kell határozni. A cserék között eltelt idő földrajzi helyenként nagyon változó, és a víz minőségétől függ. Az anódcsere az alábbiak szerint történik:

   1. Zárja el a házhoz beáramló víz főcsapját.
   2. Meleg- vagy hidegvíz-csap megnyitásával szüntesse meg a nyomást a rendszerben.
   3. A tartály felső részén egy kerek fedél és két csavar található. Lazítsa meg a csavarokat és
      emelje le a fedelet.
   4. Az anód tartóegységét nyolc csavaranya rögzíti a tartályhoz. Lazítsa meg a csavarokat és
       emelje ki  az egységet a tartályból. Az anód a tartály alsó részéhez van rögzítve.
   5. Lazítsa meg az anódot. Cserélje ki egy újra.
   6. Cserélje ki az anód tartóegysége körül elhelyezkedő tömítést, majd szerelje vissza a
       tartóegységet eredeti helyzetébe.
   7. Nyissa meg óvatosan a víz főcsapját. Térjen vissza a tartályhoz, és vizsgálja meg, nincs-e
       vízszivárgás.
   8. Helyezze vissza és rögzítse a kerek fedelet a két csavarral.
   9. Jegyezze fel az anódcsere dátumát és a következő csere dátumát is.

A SZŰRŐ TISZTÍTÁSA

A szűrő a modulban helyezkedik el a keringtető szivattyú előtt, hogy megakadályozza a hőcserélő csatornáinak elzáródását. Az első tisztításnak közvetlenül a hőszivattyú beállítása és üzembe helyezése után kell megtörténnie, a szűrőt pedig ezután évente egyszer kell ellenőrizni. Ennek menetét a beállítást végző szakembernek be kell mutatnia a vásárlónak.

1. Kapcsolja ki a hőszivattyút a munkakapcsolóval.
2. Kapcsolja ki a keringtető szivattyút.
3. Zárja el a vízáramlást a záró szelepek segítségével. Az egyik szelep a szűrő előtt, a másik a
    keringtető szivattyú mögött helyezkedik el.
4. Lazítsa meg a szelep alján található csavaranyát csavarkulcs vagy csőkulcs segítségével.
5. Emelje ki a tisztítószűrőt a tokjából és mossa át.
6. Szerelje vissza a szűrőt és a csavaranyát, majd nyissa ki mindkét szelepet.
7. Indítsa be a hőszivattyút a munkakapcsolóval

SZERVIZ

A hosszabb élettartam, és az energia megtakarítás hatékonyságának megtartása érdekében javasolt szerződést kötni a rendszer ellenőrzésére és szervizelésére vonatkozóan a beállítást végző szakemberekkel.

ALKATRÉSZEK ELHELYEZKEDÉSE

A FŰTÉS BEÁLLÍTÁSA

Figyelem! A fűtés beállítását akkreditált klímagáz ismeretével rendelkező vállalatnak kell végeznie. A fűtőcsövek hossza nem haladhatja meg a 15 métert. A csöveket a kültéri egység és a lemezes hőcserélő közé kell beszerelni. A hűtőcső és a lemezes hőcserélő eltávolítását szakembernek kell végeznie. A hőszivattyú üzembe helyezésekor ellenőrizni kell a kondenzációs hőmérsékletet és a nyomást. A beállítási jegyzőkönyvet a beállítást végző szakembernek kell kitöltenie.

CSŐBEÁLLÍTÁS, CSÖVEK ÖSSZEKAPCSOLÁSA

A csőösszekötést az érvényben lévő szabályok szerint kell elvégezni. A modul minden fűtőrendszer típushoz hozzákapcsolható. Minden csőcsatlakozás a modul fölső részén található, és világosan van jelölve. A bekapcsoláshoz lásd a rendszerrajzokat. Figyelem! Ne feledkezzen meg vízcsap illetve ahhoz hasonló egység beszereléséről.

ELEKTROMOS ÜZEMBEÁLLÍTÁS

Csatlakoztassa a hőszivattyút az elektromos központ lassú biztosítékkal ellátott biztonsági megszakító kapcsolóján keresztül az L1 aljzaton, 1-fázisú, 230 V-os áramkörhöz, nullához és földhöz. Csatlakoztassa a működésérzékelőt az R1/R2 aljzaton, és helyezze be a modul belsejében lévő búvárcsőbe. Ha két fázisra kívánja osztani a hőszivattyú terhelését, szereljen egy trafót a hőszivattyú és az elektromos központ közé. Lásd: a trafó bekapcsolása. A modul keringtető szivattyúját árammegszakító kapcsolóval 230 V-ra kell állítani. Figyelem! Az elektromos üzembeállítás és esetleges szervizmunka megfelelő szakképesítéssel rendelkező szakember felügyelete alatt végzendő.

BEKAPCSOLÁS

KAPCSOLÁSI RAJZ

RENDSZERRAJZ

Alkalmazás. Elektromos, gáz- vagy olajkazánhoz kapcsolt levegő - víz hőszivattyú

Működés: A hőszivattyú a működésérzékelővel indítható be és állítható le. A hőszivattyú keringető-szivattyúja folyamatosan működik.

A hőszivattyú előmelegíti a melegvizet a gyűjtőtartályon keresztül, majd a kazán elvégzi a víz további felmelegítését a kívánt hőmérsékletre. Amikor a hőigény megnövekszi a házban, a megosztó automatika által vezérelt megosztó szelep a hőszivattyúból származó hővel felmelegíti a fűtőcsöveket (padló, fal, esetleg alacsony hőmérsékletű radiátor). Ha a hőszivattyúból származó hő nem elegendő, a megosztó szelep még jobban kinyílik és az elektromos kazánból hőt hoz be.

A kazán megosztó automatikát át kell helyezni, illetve ki kell kapcsolni. A kazán megosztót teljesen kinyitott helyzetbe kell állítani.

Magyarázat: CP1= Keringetőszivattyú (Sor); CP2= Keringetőszivattyú (HSZ); SV= Megosztó szelep; RG= Beltéri érzékelő; FG= Külső csatlakozó érzékelő; DG= Működésérzékelő; WX= Hőcserélő; SF= Szűrő; EXP= Tágulási tartály; MAN= Manométer; SAV= Biztonsági szelep; BV= Keverőszelep; PS= Kazán megosztó

RENDSZERRAJZ

Alkalmazás. Elektromos kazánhoz (ESB 13) kapcsolt levegő - víz hőszivattyú

Működés: A hőszivattyú a működésérzékelővel indítható be és állítható le. A hőszivattyú keringető-szivattyúja folyamatosan működik.

A hőszivattyú előmelegíti a melegvizet a gyűjtőtartályon keresztül, majd a kazán elvégzi a víz felszíni felmelegítését a kívánt hőmérsékletre. Amikor a hőigény megnövekszi a házban, a megosztó automatika által vezérelt megosztó szelep a hőszivattyúból származó hővel felmelegíti a radiátorokat. Ha a hőszivattyúból származó hő nem elegendő, a megosztó szelep még jobban kinyílik és a kazánból hőt hoz be.

A kazán megosztó automatikát át kell helyezni, illetve ki kell kapcsolni. A kazán megosztót teljesen kinyitott helyzetbe kell állítani.

Magyarázat: CP1= Keringetőszivattyú (Sor); CP2= Keringetőszivattyú (HSZ); SV= Megosztó szelep; RG= Beltéri érzékelő; FG= Külső csatlakozó érzékelő; DG= Működésérzékelő; WX= Hőcserélő; SF= Szűrő; EXP= Tágulási tartály; MAN= Manométer; SAV= Biztonsági szelep; BV= Keverőszelep.

MODULMÉRETEK

ÜZEMBE HELYEZÉS

Üzembe helyezés előtt a fűtőrendszer feltöltését és levegőztetését el kell végezni. Kezdje a modul keringtető szivattyújának elindításával. Figyelem! Ha a keringtető szivattyú mozdulatlan, a hőszivattyút nem szabad beindítani. Áramláskor a hőcserélőben a hőszivattyú feszültsége bekapcsolhat. Figyelem! Trafó használata esetén ellenőrző mérést kell végezni az L1 és a föld között a hőszivattyún, ahol a feszültségnek 230 V-nak kell lennie. Ha az érték nem 230 V, az L1-nek és N-nek helyet kell cserélnie. Ha a vezérlőegység hőmérséklete+45°C alatt van, a hőszivattyú a késleltetés (10 perc) után indul be. A hőszivattyú addig jár, amíg a vezérlőegység hőmérséklete el nem éri az +53°C-ot. Üzembe helyezés után mindig ellenőrizni kell a nyomást és az áramlást. Névleges áramlás esetén a hőcserélőnél a hőmérsékletkülönbségnek kb. +7°C-nak kell lennie. A kondenzációs hőmérsékletnek kb. +3°C-kal magasabbnak kell lennie a kifelé áramló víz hőmérsékleténél. Az üzembe helyezési jegyzőkönyvet a beállítást végző szakembernek kell kitöltenie.

ALAPZAT ÉPÍTÉSE A KÜLTÉRI EGYSÉGHEZ

• Kezdje egy 90 cm széles, 60 cm mély és 15 cm magas fakeret elkészítésével.
• Ásson egy gödröt, melynek méretei megegyeznek a fakeret méreteivel. Terítsen a gödör aljára kavicsréteget.
• Helyezze a fakeretet a gödörbe úgy, hogy a fakeret fölső széle a talajjal egy szintben legyen, vagy néhány cm-rel fölötte.
• Keverjen 5 zsák cementet és öntse bele a formába. A felületnek egyenletesnek kell lennie.

Gondoljon arra, hogy az alapzatnak néhány napig száradnia kell, mielőtt a kültéri egységet ráhelyezi. A betonalapon 40 cm magas acélkeretre kell elhelyezni a kültéri egységet.

HIBAKERESÉS

? Probléma A hőszivattyú eljegesedik, melynek az a következménye, hogy nem lehet használni.

! Megoldás

• Ellenőrizze a jegesedésgátló érzékelőt a következő oldalon található táblázatban szereplő értékek szerint.
• Ellenőrizze, hogy a négyállású szelep működik-e. A szelepnek feszültség alatt kell lennie hővel történő működtetés esetén, de olvasztáskor nem.
• Ellenőrizze a hűtőközeget, nincs-e szivárgás a rendszerben.

? Probléma A hőszivattyú beindul, ám azonnal leáll.

! Megoldás

• Ellenőrizze a működésérzékelőt a következő oldalon található táblázatban szereplő értékek szerint.
•  Ellenőrizze a keringtető szivattyút, mivel a hőcserélőn áthaladó vízáramlás elégtelen lehet.
• Ellenőrizze, hogy a szűrő nem tömődött-e el; ez elégtelen vízáramlást eredményezhet a hőcserélőn át.

? Probléma Nem indul be a hőszivattyú.

! Megoldás
•  Ellenőrizze, hogy a biztosítékok épek-e.
•  Ellenőrizze a működésérzékelőt a következő oldalon található táblázatban szereplő értékek szerint.
•  Ellenőrizze a visszaáramló víz hőmérsékletét. A hőszivattyú nem indul be, ha a hőmérséklet +45°C fölött van.

? Probléma A hőszivattyú nem melegít.

! Megoldás
•  Ellenőrizze, hogy a szellőzés működik-e.
•  Ellenőrizze, hogy nincs-e jegesedés a hőszivattyúban.
•  Ellenőrizze a hűtőközeget, nincs-e szivárgás a rendszerben.

ÉRZÉKELŐ-TÁBLÁZAT

A táblázat az érzékelők ellenállását mutatja be különböző hőmérsékleteken

 ESB 200 (ESB-7) hőszivattyú adatlap

+7°C külső hőmérsékletre és +45°C vízhőmérsékletre vonatkozik
Esetleges méret- és konstrukciós változtatásokra minden jog fenntartva.