BEVEZETŐ - MENNYIT TAKARÍTHATOK MEG AZ ESB HŐSZIVATTYÚVAL?
Az ESB hőszivattyú egy levegő-víz hőszivattyú, ami miatt sokan bizonytalankodnak, hogy ténylegesen mennyire alkalmas megtakarítás céljára. Sulyok Tibor barátommal már többször elgondolkoztunk egy kalkulátor elkészítésén, mely kalkulátorral bárki számolgathat. Elkészítettem egy grafikus felülettel ellátott egyszerű szimulációt, mely az évszakok és napszakok hőmérsékletváltozását színuszosan kezeli, egy adott ház hőigényét lineárisnak tekinti és egyszerű választ próbál adni az Ön szokásos kérdésére: Mennyit takaríthatok meg az ESB hőszivattyúval? És itt a válaszban forintértékek is szerepelnek! Természetesen Ön is beírhatja a saját szimulált időjárását, fűtési teljesítmény igényét és választ kaphat kérdésére, grafikus ábrázolásokban. (Csak a legszükségesebb adatok jelennek meg számként.)
PÁR SZÓ AZ ESB HŐSZIVATTYÚ SZIMULÁCIÓRÓL
Most pedig Ön megváltoztathatja az adatokat, melyek nyomán a megjelent grafikonok is automatikusan meg fognak változni. Megkérem, hogy lehetőleg valósághoz közeli adatokat használjon, mert bár megpróbáltam a hibalehetőségeket kiszűrni, elképzelhető, hogy egy-két esetben nem képes a program grafikonokat generálni. (Túl nagy energia, extrém hőmérsékletek esetében bizonyosan így van.)

AZ ÉV HŐMÉRSÉKLETI PARAMÉTEREI
Napi átlaghőmérséklet minimuma az évben: (Celsius fok)
Napi átlaghőmérséklet maximuma az évben: (Celsius fok)
Napi hőingadozás mértéke: (Celsius fok)
A HÁZ FŰTÉSI PARAMÉTEREI
A házam fűtésteljesítmény igénye: (kW)
A fűtésteljesítmény erre a külső hőfokra vonatkozik: (Celsius fok)
És ezt a hőmérsékletet tartja a házban: (Celsius fok)
Ha a délutáni külső hőmérséklet magasabb, végképp kikapcsolom a fűtést: (Celsius fok)
Fűtővíz hőmérséklet (padlófűtés 35, egyéb fűtés 53): (Celsius fok)
AZ ENERGIAÁRAK ÉS FŰTÉSI HATÁSFOKOK
Geotarifás elektromos áram ára: (Ft/kWh)
Háztartási villanyáram ára: (Ft/kWh)
A gáz ára: (Ft/kWh)
A gázfűtésem hatásfoka: (százalék)
Az általam alkalmazott egyéb fűtés energiaára: (Ft/kWh)
Az általam alkalmazott egyéb fűtés hatásfoka: (százalék)
SEGÍTSÉG
A legnagyobb probléma annak meghatározása, hogy hány fokon milyen hőteljesítmény szükséglete van a háznak. Ha Ön egy újépítésű ház esetére számol, akkor ezt a mérnöke, vagy a ház papírjai elárulják. Régi épület esetében kísérleti úton is meg lehet ezt állapítani, megméri, hogy egy adott időszakban mennyi energiát fogyasztott kWh-ban. Ezt elosztva az időszak óraszámával megkapja az átlagteljesítményt. Ugyancsak meg kell állapítania az adott időszak átlaghőmérsékletét is.

Másik gondja lehet, hogy Ön a gázszámlájáról csak MJ egységekben kap tájékoztatást és így a gázenergia árát nem ismeri kWh egységekben. Semmi gond sincs, a MJ-ra vonatkozó árat szorozza meg 3.6-del és ez lesz a kWh egységára. Természetesen azt is mondhatja, hogy más árak is vannak a gázzal kapcsolatban, például gázóradíj. Erre a kalkulátor az eredeti áraival normált. Nehéz azonban ennek a figyelembevétele és más energiaforrások esetében is nehézkes ezt megtenni. Ha csak az energia árakat veszi figyelembe, akkor az is meghatározó lehet. Próbálja meg egész éves gázdíját elosztani az energiafogyasztásával és ebben az esetben megkapja a valódi gázenergia díját! (Ez jobb összehasonlítási alapot képez az egyéb energiadíjakkal, mert benne vannak az egyéb díjak is.)
Az ESB hőszivattyú COP értékei
ESB COP DIAGRAMM
Az ESB gyártója által megadott görbe lineáris megközelítésekkel történt digitalizálása. Mindezt egyszerűen körző, ceruza és miliméterpapír segítségével a grafikonról visszafejtve állítottam elő.

Jelenleg a "görbe" három lineáris szakaszból tevődik össze.

Mindaddig, amíg nem áll rendelkezésre több adat a gyártótól, addig csak ezt a közelítést tudjuk használni...
Éves átlaghőmérséklet diagramm
ÉVES HŐMÉRSÉKLET
A grafikonon a beállításoknak megfelelő éves átlaghőmérséklet változás figyelhető meg. Ez tehát a napi átlaghőmérsékletek változása.

Mondhatná azt, hogy kicsit kevéssé van eltolva az ősz irányába a melegebb korszak, de ez a számítások szempontjából lényegtelen, (talán kicsit a havi gázmennyiség grafikonra van valami hatással).

A minimális és maximális átlag napi hőmérsékletet a kalkulátorban Ön átállíthatja, hogy más viszonyokat is meg tudjon vizsgálni.
Január elejének napi hőingadozása
NAPI HŐINGADOZÁS
Ezen a grafikonon leginkább azt kell megfigyelni hogy mennyire ingadozik a napi hőmérséklet a hideg idő közepén. Itt óránkénti felbontás látható.

Ha nagyon nagy napi hőingadozást állít be, akkor rendkívül hideg éjszakákat láthat és viszonylag meleg nappalokat figyelhet meg. Minél nagyobb a hőingadozás annál nagyobb a hőszivattyú elektromos fogyasztása.

Itt is eltolódást állapíthat meg, hiszen a reggeli értékek a legalacsonyabbak, de ez sem befolyásolja a végeredményeket.
A COP érték éves változása
A COP ÉVES VÁLTOZÁSA
Az ESB COP értéke a külső hőmérsékletnek megfelelően éves változást mutat. Itt az ESB COP diagrammjának és a beállított éves átlaghőmérséklet változásnak megfelelő kiszámított napi átlag COP értékek jelennek meg.

A fűtésmentes időszakban a COP értéket nullaként ábrázolja a grafikon, ami nem azt jelenti, hogy akkor nem értelmezhető, hanem azt, hogy nem használjuk a fűtési rendszert és feltűntetése ebben az esetben értelmetlen.
Fűtésszükséglet diagramm
HŐIGÉNY
A beállított adatok alapján a külső hőmérséklet függvényében ábrázolt hőteljesítmény igény. Ez egy lineáris közelítés.

Nem veszi figyelembe a megközelítés a besugárzott hőt és az egyéb időjárási körülményeket sem. Éppen ezért a kiszámított adatok felülről közelítik a valóságot.

(A téli időszakra vonatkoztatva nem okoz nagyobb eltérést ez a közelítés sem, hiszen akkor a napsütéses órák száma nagyon alacsony.)
Napi hőenergia szükséglet éves diagrammja
NAPI ENERGIASZÜKSÉGLET
A piros grafikonon jelenik meg a beállítások szerint szükséges napi fűtési energia. A kék diagramm ábrázolja az ESB hőszivattyú által fogyasztott elektromos energia értékét. A feliratok az összesített éves energia értéket, valamit a fűtési időszakra vonatkoztatott COP értéket jelenítik meg.

A számításokban mind a napi hőingadozás mind az éves átlaghőmérséklet változás figyelembe van véve. A görbék hirtelen "levágását" a beállított fűtés-kikapcsolási érték okozza. (Ha napközben meleg van, ekkor már kikacsoljuk a fűtést.)
Az éves költségek diagrammja
ÉVES KÖLTSÉGEK
A különböző energiaforrások használata mellett mekkora éves költséget jelent a fűtés?

Az első oszlop a geotarifa használatával ábrázolja az ESB hőszivattyúval történő fűtés költségeit, a második a normál áramtarifával. A harmadik oszlop a gázfűtés költségeit jeleníti meg. Az utolsó oszlop egy Ön által használható tetszőleges forrás költsége. (Alapesetben villanyfűtés.)

A számítások az Ön által megadott hatásfok értékekkel is korrigáltak.
Havi gázfelhasználási diagramm
HAVI GÁZMENNYISÉGEK
Ez a diagramm leginkább azt a célt szolgálja, hogy a gázzal fűtők össze tudják hasonlítani a havi gázfogyasztásukat a szimulációval kiszámolt értékekkel. Az adatok csak megközelítések, hiszen a gázszolgáltató korrekciós tényezőit és az éppen szolgáltatott gáz energiatartalmát még a legjobb indulattal sem lehet figyelembe venni.

Ezeknél az okoknál fogva a megjelenített értékek a legjobb esetben is csak plusz-mínusz 5 százalék pontosságúak.
ZÁRSZÓ
Megkérdezheti, hogy miért nem egy "valódi" télre számoljuk ki az eredményeket. Hát... Egyrészt nincsenek ilyen adataim. Másrészt... Melyik télre és hol? Ha Ön mondjuk Pilisszentléleken lakik egy magasan fekvő völgykatlanban, akkor teljesen más hőmérsékleteket mérhet, mint az aki Pécsváradon a Mecsek déli lejtőjén méri ezeket az értékeket. Egy "átlagos" télre meg lehet oldani ezt a feladatot és ha elegendő adatom lesz ehhez, akkor meg is fogok ezzel próbálkozni.

Addig is kellemes szimulálást kivánok!
Üdvözlettel, Tölgyesi Antal (ESB hőszivattyú szakértő (okl. fizikus)) www.esb-hoszivattyu.hu