ESB 100     •     ESB 200     •     ESB 300     •     ESB 500     •     ESB-13 kályha     •     Medence ESB     •     Napkollektor
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pályázat figyelő 2010

Zöld Beruházási Rendszer Klímabarát Otthon Energiahatékonysági Alprogram ZBR-EH-09

 
Leadási határidő 2010. 10. 30.
Kiíró: Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium
Pályázhat:

Hagyományos technológiával épült ingatlanok esetében:
- természetes személyek, 
- lakásszövetkezetek, 
- társasházak 
Iparosított technológiával épült ingatlanok esetében csak természetes személyek


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Zöld Beruházási Program
Klímabarát Otthon
Energiahatékonysági Alprogram 
Pályázat kódszáma: ZBR-EH-09

A pályázat célja
Jelen támogatás célja elsődlegesen a klímavédelem. Az éghajlatváltozás növekvő kockázata miatt a környezetvédelmi beavatkozások egyik legalapvetőbb formája a fosszilis energiahordozókból származó üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése. Ez nemzetközi kötelezettség számunkra, ami egyúttal nemzeti érdek érvényesítését is jelenti. 
A hagyományos építésű házak elavult fűtés-, melegvíz- és energiaellátó rendszerei továbbá a gyenge minőségű szigetelés óriási energiaveszteséget - és ezáltal többlet széndioxid kibocsátást - okoznak. Az energiatakarékosság fokozását és az üvegházhatású gáz kibocsátást csökkentését szolgáló épületenergetikai korszerűsítéseket célzó beruházások megvalósítása költséges, és emiatt gyakran kivitelezhetetlen magánemberek számára megfelelő állami támogatás nélkül. Fontos ugyanakkor, hogy ezek a korszerűsítések komplex formában valósuljanak meg, egyszerre több beavatkozási területen javítva növeljék az energiahatékonyságot, és fajlagosan a lehető legmagasabb széndioxid-kibocsátás csökkentést eredményezzék. Ezért a Zöld Beruházási Rendszer keretében az Energiahatékonysági Alprogram lehetőséget nyújt a lakosság számára, hogy lakóépületeik felújításával hozzájáruljanak az ország klímavédelmi céljaihoz, egyszersmind csökkentsék energiafogyasztásukat és a belőle eredő kiadásaikat.

Pályázat tárgya
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium (a továbbiakban: KvVM) a meglévő lakóépületek széndioxid-kibocsátás csökkentését eredményező energiahatékonysági felújítását megvalósító beruházások, megújuló energiafelhasználást támogató beruházások valamint új építésű energiatakarékos lakóépületek támogatására vonatkozó pályázati felhívást tesz közzé.

Támogatás igénybevételére jogosultak köre
Jelen pályázati forrásból támogatást kaphatnak:
Hagyományos technológiával épült ingatlanok esetében:
- természetes személyek, 
- lakásszövetkezetek, 
- társasházak 
Iparosított technológiával épült ingatlanok esetében csak természetes személyek pályázhatnak, és kizárólag nyílászáró cserére.
Támogatható tevékenységek köre:
- Nyílászárók energia-megtakarítást eredményező felújítása vagy cseréje, abban az esetben, ha a beruházással érintett ingatlan fűtési rendszere szabályozott, illetve abban az esetben, ha a két beruházást egyidejűleg kívánják elvégezni
- Az épületek lodzsáinak beüvegezése a szoláris nyereségek passzív hasznosítására, abban az esetben, ha a beruházással érintett ingatlan fűtési rendszere szabályozott, illetve abban az esetben, ha a két beruházást egyidejűleg kívánják elvégezni
- Az épületek nyári hővédelmének javítása, árnyékoló, vagy árnyékvető szerkezetek beépítése (gépi hűtés, légkondicionáló berendezés beüzemelése nem támogatható)
- Homlokzatok és födémek hőszigetelése, abban az esetben, ha a beruházással érintett ingatlan fűtési rendszere szabályozott, illetve abban az esetben, ha a két beruházást egyidejűleg kívánják elvégezni
- Fűtéskorszerűsítés (szabályozott fűtési rendszer) és használati melegvíz ellátás korszerűsítése
- A megújuló energiafelhasználás növelése, a hagyományos energiahordozók megújuló energiaforrásokkal való helyettesítésére irányuló beruházások az energiatermelésre, a tárolásra és az energia hálózatba való esetleges visszatáplálásra. Épületekhez kapcsolható megújuló energiaforrásokkal előállított hőenergia, vagy villamosenergia-termelő kapacitások létesítése (napkollektoros rendszerek, napelemes rendszerek, biomassza tüzelésű kazánok, geotermikus hőszivattyúk, szélenergia hasznosítása
- Új építésű, energiatakarékos házak építésének támogatása
Az elnyerhető támogatás mértéke 
A támogatási rendszer úgy került kialakítva, hogy az elsősorban komplex jellegű felújítások megvalósítására ösztönözzön, amelynek megvalósulása esetén a Pályázók rendelkezésére áll az ún. Klíma BÓNUSZ kiegészítő támogatás is. Ennek megfelelően a támogatás többszintű lehet, az alábbiak szerint:

Alaptámogatás (költségarányos támogatás)
A vissza nem térítendő támogatás lakásonként igényelhető.

Valamennyi érvényes pályázat esetén, amely megfelel a 2078/2008. (VI. 30.) Korm. határozat energetikai minőségi osztály javítási kritériumának (tehát a pályázat megvalósítása révén legalább eggyel jobb energetikai kategóriát ér el) igénybe vehető állami támogatás, melynek alapja a támogatás szempontjából elismerhető (elszámolható) bekerülési költség, melynek mértéke:

Nyílászáró csere/ nyílászáró utólagos hőszigetelés
Maximálisan figyelem bevehető beruházási költség: 1 850 000 Ft
Támogatás mértéke: 30%, de maximum 555 000 Ft

Fűtés- és használati melegvíz ellátás korszerűsítése
Maximálisan figyelembe vehető beruházási költség: 2 100 000 Ft
Támogatás mértéke: 30%, de maximum 630 000 Ft

Hőszigetelés
Maximálisan figyelembe vehető költség: 1 800 000 Ft
Támogatás mértéke: 30%, de maximum 540 000 Ft

Megújuló energiaforrás hasznosítása
Maximálisan figyelembe vehető beruházási költség: 4 900 000 Ft
Támogatás mértéke: 30%, de maximum 1 470 000 Ft

A maximálisan figyelembe vehető költségnél nagyobb költségű beruházás esetén is legfeljebb a megadott összeghatárig igényelhető támogatás.

Az igényelt állami támogatás lakásonkénti mértékénél minden esetben a pályázattal érintett lakások száma vehető figyelembe.
Klímabónusz
KlímaBÓNUSZ támogatás (hatékonyság arányos támogatás)
Amennyiben a beruházással érintett épület a felújítás eredményeképpen eléri legalább a "B" energetikai kategóriát, akkor a Pályázó jogosult a KlímaBÓNUSZ támogatásra is. A támogatás mértéke az elért kategóriától függ, mértéke a beruházási költség 10-30%-a. A célzott kategória lehet: B, A, és A+. Az elnyerhető támogatás mértéke nagyobb, ha magasabb kategóriába kerül az épület. A százalékban kifejezett támogatási arány a beruházással elért kategória emelkedésének megfelelően növekszik. Amennyiben a beruházást követően az érintett ingatlan energiakategóriája nem éri el a "B" kategóriát, a Pályázó nem jogosult a KlímaBÓNUSZ támogatásra. 
Új épület építése maximum 130 m2-ig támogatható. Nagyobb alapterületű ingatlan építésének támogatása nem pályázható. A támogatási összegre akkor jogosult a pályázó, ha az igényelt támogatási összeget számlákkal fedezi. Számlával csak olyan költségek fedezhetőek, melyek a pályázat szempontjából támogatható és elszámolható (energiahatékonyságot javító, CO2 kibocsátást csökkentő) tevékenységek megvalósításával kapcsolatosak.

A támogatás típusa: utólagos, teljesítés arányos, vissza nem térítendő támogatás. A támogatás kifizetett számlák alapján hívható le.

Minden további részlet a kiírásról itt >


 

További pályázati hírek a www.pafi.hu honlapról

 

 

 Kérek emailben tájékoztatást »

 
Vállalkozások és Önkormányzatok részére kiírt pályázatok az energetikai témákban:
 
Harmadik feles finanszírozás - épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva / KEOP-2009-5.2.0/B
Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal / KEOP-2009-4.2.0/B
Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás korszerűsítése / KEOP-2009-5.3.0/A
Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva / KEOP-2009-5.3.0/B
 
 

A 2008-as pályázati lehetőségek megtekintése itt »

 
www.pafi.hu
Keresés az érvényes pályázatok között

Keressen Ön is az aktuális pályázatok között.